Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Skład WROZ

Lista członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Szczecinie

na okres kadencji 15.10.2021 - 14.10.2026


1. dr Marek Rubnikowicz
przewodniczący Rady


2. dr hab. Marcin Majewski, prof. US
dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego


3. Maria Witek
Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków


4. Lech Karwowski
Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie


5. dr inż. arch. Maciej Płotkowiak


6. ks. Marek Cześnin
Diecezjalny Konserwator Zabytków


7. Kazimiera Kalita - Skwirzyńska


8. Waldemar Witek
Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie


9. dr hab. inż. Marcin Kubuś, prof. ZUT


10. dr hab. inż. arch. Radosław Barek

 


 

Lista członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Szczecinie

na okres kadencji 1.07.2017 – 30.06.2021

 

 

1. dr Marek Rubnikowicz

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

 

2. dr arch. Beata Makowska

Kierownik Oddziału szczecińskiego

Narodowego Instytutu Dziedzictwa

 

3. prof. dr hab. Marian Rębkowski

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Oddział w Szczecinie

 

4. mgr Cezary Nowakowski

Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków

 

5. mgr Lech Karwowski

Dyrektor Muzeum Narodowego

w Szczecinie

 

6. mgr Elżbieta Piasecka

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

 

7. dr inż. arch. Maciej Płotkowiak

 

8. ks. Marek Cześnin

Diecezjalny Konserwator Zabytków

 

9. mgr Kazimiera Kalita – Skwirzyńska

 

 10. dr inż. Stefan Nowaczyk

 

11. mgr Waldemar Witek (w zastępstwie za chorą Beatę Makowską)

 p.o. kierownika Oddziału szczecińskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa

 

 

Funkcjonowanie Rady reguluje art. 99 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568)

Art. 99.
1. Przy wojewódzkim konserwatorze zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jako organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
2. W skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków wchodzi od 5 do 10 członków, powoływanych na okres 4 lat przez wojewódzkiego konserwatora zabytków spośród specjalistów w określonych dziedzinach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
3. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działa na podstawie regulaminu nadanego, w drodze zarządzenia, przez wojewodę, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. Obsługę administracyjną i finansową Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków zapewnia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
oraz Regulamin Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków nadany Zarządzeniem nr 151/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2005r.


Wykazy członków

Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Szczecinie

z podziałem na kadencje

 

 

Kadencja 2005 – 2009

 

1.ks. inf. Roman Kostynowicz Diecezjalny Konserwator Zabytków w Szczecinie

2. dr inż. Maciej Trzeciak Wojewódzki Konserwator Przyrody

3. prof. dr hab. Władysław Filipowiak

4. prof. dr inż. arch. Stanisław Latour

5. Zofia Fafius

6. dr arch. Beata Makowska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

7. dr Marek Rubnikowicz Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu

8. dr  inż. arch. Helena Freino

 

W 2007 r. na nowych członków Rady zostali powołani pan Lech Karwowski dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz pani Henryka Okoniewska-Kall dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Również w 2007 r. z pełnienia swojej funkcji zrezygnowała pani Zofia Fafius.

W 2008 r. na nowego członka został powołany prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski. W tym samym roku zmarł członek Rady ks. Inf. Roman Kostynowicz Diecezjalny Konserwator Zabytków.

 

Kadencja 2009 – 2013

 

1. prof. dr hab. Władysław Filipowiak

2. dr arch. Beata Makowska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

3. dr Marek Rubnikowicz Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

4. dr  inż. arch. Helena Freino

5. Lech Karwowski Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie

6. Henryka Okoniewska-Kall Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

7. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

8. Marek Cześnin Diecezjalny Konserwator Zabytków w Szczecinie

9. Małgorzata Gwiazdowska Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie

 

W 2013 r. pani Henryka Okoniewska – Kall zrezygnowała ze swojej funkcji, a na jej miejsce została powołana pani Elżbieta Piasecka dyrektor Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Kadencja 2013 – 2017

 

1. dr Marek Rubnikowicz Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

2. dr arch. Beata Makowska Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie

3. mgr Cezary Nowakowski Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

4. dr  inż. arch. Helena Freino

5. Lech Karwowski Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie

6. prof. dr hab. Marian Rębkowski Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Oddział Szczecin

7. Elżbieta Piasecka Dyrektor Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

8. ks. kan. mgr Marek Cześnin Diecezjalny Konserwator Zabytków w Szczecinie

9. dr inż. arch. Maciej Płotkowiak

10. ks. mgr Henryk Romanik Diecezjalny Konserwator Zabytków w Koszalinie

 

W 2014 r. pani Helena Freino zrezygnowała ze swojej funkcji.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 20-04-2011 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 20-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 09-11-2021 11:47